Jumat, 24 April 2009

Majalah Sunda Cahara Bumi Siliwangi


Pikeun ngamumulé kabudayaan Jawa Barat, Universitas Pendidikan Indonésia (UPI) medalkeun majalah Cahara Bumi Siliwangi. Majalah ieu diharepkeun jadi wadah pikeun nanjeurkeun jeung mekarkeun kabudayan Jawa Barat, hususna basa Sunda. Sing saha baé nu peryogi kana éta majalah Sunda tiasa ngontak ka : Drs. Dingding Haerudin, M.PD.
Jl. Dr.Setiabudhi 229 Bandung Telp (022) 6002553 Bandung 40154
Tel / fax: 022 6002553 /
Alamat sérélék : Redaksi_cebees @ yahoo.com

Tidak ada komentar: