Rabu, 08 Juli 2009

Sidang Umum Majels Permusyawaratan Mahasiswa Hima Pensatarada 2009

Dina ping 3-5 juli 2009 di Gedung Trapus Vijaya Kusuma, Hima Pensatrada ngagelar SU MPM Hima Pensatarada 2009, anu mibanda jejer "sageugeut, saiket, sahima urang raket", lumangsung alot. kulantaran nalika sawangan umum LPJ Hima Pensatarada 2008-2009 leubeut pisan patalekanana, ditambah ku

Tidak ada komentar: