Selasa, 22 Oktober 2013

Dede Rifandi, Pupuhu Entragan 2013

Pupuhu Entragan 2013, Dede Rifandi nu Kapilih dina Acara LDKM 2013
dI Gedung Perpustakaan UPI Bandung, lt 4. (21/10)
 

Najan wanci geus nyorang janari, rohangan sidang teu milu kasimbutan ku tiisna hawa. Jalma-jalma nu maraké pakéan bodas hideung lengkep jeung atributna teu weléh nepikeun pamadegan-pamadegan jeung kamandang-kamandangna nepi ka karasa atmosfer éta rohangan jadi panas. Teu éléh ku fraksi, di jajaran korsi panitén katémbong lanceuk tingkat jeung alumni nu miboga raga katineung ka himpunan teu reureuh nepikeun pangdeudeul sarta kamandang-kamandangna.
Dipingpin ku presidium dua Deska Mahardika, éta sidang milih pupuhu entragan lumangsung kalayan lancar. Najan dina awal-awalna mah rada ngayayay jeung teu kondusif. Sanggeus ragot paadu pamadegan sarta teu waé manggih mufakat, éta sidang dituluykeun kana lobbying terbuka. Sidang nu nangtukeun Pupuhu Entragan 2013 ieu ahirna tepi ka dilaksanakeunana lobbying tertutup pédah teu waé manggih bongbolongan. Éta hal jadi ciri yén calon-calon entragan 2013 sarua hadéna. Ahirna, kalayan ngaliwatan lobbying tertutup éta Dede Rifandi disahkeun jadi Pupuhu Entragan 2013.
Sanggeus ngangkat sumpah jabatan Dede, acara dituluykeun kana pembagian kelompok anyar. Katémbong beungeut nalangsa ti para pamilon nu kudu papisah jeung pangaping sarta anggota kelompokna nu heubeul. Antukna méméh balik ninggalkeun rohangan sidang, sawaréh ti para pamilon ngamangpaatkeun éta waktu keur popotoan jeung pangaping sarta babaturan kelompokna nu heubeul. Maranéhna ngaliud silih rangkul méh paadu jeung Panata Calagara nu keur paciweuh mérésan rohangan urut sidang maranéhna.
Dede Rifandi nu harita geus sah jadi Pupuhu Entragan, nyebutkeun yén manéhna hayang ngaraketkeun deui tali mimitran entragan 2013. “Ayeuna mah can karaos jadi pupuhu téh, ngan (Dede: red) hoyong mageuhkeun tali duduluran. Éta hungkul.” Ceuk Dede ngajelaskeun.
Harepan ka Pupuhu Entragan anyar ditepikeun ku saurang anggota fraksi, Muhammad Kusaeri. Kusaeri miharep Dede kudu miboga wibawa jeung mampuh ngaronjatkeun sarta ngabungahkeun entraganna. “Miharep ka Pupuhu Entragan tong hayang terus-terusan baé dirojong tanpa aya parobahan. Justru kudu nyaring, éling, sarta bisa ngarojong dirina sangkan jadi puuhu nu sakuduna,” Ceuk ieu Mahasiswa, kalayan pertéla.
Ku réngséna Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) ieu, Penanggung Jawab kagiatan, Andri Tri Sulistyan nyebutkeun yén dirina ngarasa sugema ku éta hasil sidang. “Alhamdulillah jongjon ayeuna mah, najan aya hal-hal téknis nu kudu disanghareupan ku panitia, tapi urang embung nepi ka pamilon nyaho sarta ngarasa kaganggu ku éta masalah.” Ceuk manehna ka Humas Penstrada waktu mérésan rohangan urut sidang. [Humas Pensatrada]


Tidak ada komentar: